Оваа Политика ги објаснува категориите на колачиња кои ги користиме, која е нивната намена, на кој начин може да ги измените вашите претпочитани опции и ги објаснува технологиите кои ги поставуваме за прибирање на податоци поврзани со користењето на нашата веб-страница и нашата комуникација преку е-маил.

Развојна банка на Северна Македонија, со должно внимание ги третира личните податоци кои ги добива преку својата веб-страница и ги обработува во согласност со Законот за заштита на личните податоци и подзаконската регулатива.

 
Што претставуваат колачињата?
На нашата веб-страница користиме колачиња. Колачето претставува мала датотека којашто се состои од букви и бројки што се запишуваат на вашиот компјутер.
Колачињата не зачувуваат лични податоци, како што се вашето име или IP адреса.
 

Видови на колачиња кои ги користиме:

1. Задолжителни колачиња
.
Со помош на задолжителните колачиња, веб-страницата може да биде употреблива со овозможување на основните функции, како навигацијата низ страницата. Без овие колачиња, веб-страницата не може да функционира исправно. Задолжителните колачињата се поставени од РБСМ и се нарекуваат „колачиња од прва страна“.

2. Статистички колачиња.

Со помош на статистичките колачиња може да разбереме на кој начин комуницираат посетителите со веб-страницата преку анонимно собирање информации. Овие колачиња се нарекуваат „колачиња од трети страни“.
 
Google Analytics
Google Analytics прибира информации со кои ни овозможува да ги разбереме интеракциите со нашата веб-страница за да, во крајна линија, го рафинираме тоа искуство со цел обезбедување на подобри услуги.
 
Како да ги контролирате колачињата
За повеќе корисни информации за управување со колачињата кај популарните пребарувачи може да ги проследите следните линкови:
 
Internet Explorer:
GoogleChrome:
Mozilla Firefox:
 

Со кликнување на „се согласувам“, вие изјавувате дека сте ја разбрале и сте се согласиле со употребата на колачињата согласно оваа Политика за колачиња.