Banka për zhvillim digitalizon procesin e sigurimit të hredive

15.03.2024

  • - Njoftim per media -    Përme s digjitalizimit të zhvillimit të faktoringut dhe pritjes së eksporteve   Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut, Aktiviteti i Partneritetit me USAID-it për Rritje Ekonomike dhe Programi Zviceran për Rritjen e punësueshmërisë së tregut (IME) nënshkruan një marrë...

Mbështetja e Bankës për zhvillim për zhvillimin ekonomik të vendit

26.12.2023

  •  Kovaçevski: Në kushtet e krizës botërore, Banka për zhvillim këto pesë vite luajti një rol kyç në mbështetjen e ekonomisë   Në konferencën e përbashkët për shtyp me Bankën për zhvillim, kryeministri Dimitar Kovaçevski theksoi rëndësinë e mbështetjes së vaz...

64,5 milionë euro të investuara në kompanitë vendase përmes Bankës për zhvillim

22.12.2023

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup ka plasuar mjete në vlerë prej 64,5 milionë euro prej kredisë nga Banka Evropiane për Investime përmes linjës kreditore BEI 7 për mjete qarkulluese të përhershëm dhe investime për NVM-të dhe kompanitë mid-cap, duke përfshirë dhe tranzicionin e gjelb&eum...

U nënshkruar marrëveshja me Agjencinë Franceze të Zhvillimit për 50 milionë euro të reja për të mbështetur kompanitë

21.12.2023

  • Qeveria, Ministria e Financave dhe Banka për zhvillim përmes Agjencisë Franceze për Zhvillim siguruan burime të reja të mjeteve për të inkurajuar ekonominë maqedonase për të investuar në investime të gjelbërta, sociale dhe digjitalizim në vlerë prej 50 milionë euro.   Mjetet do të plasohen përme...

50 milionë euro të miratuara nga Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës (CEB) për të mbështetur ekonominë maqedonase përmes Bankës për Zhvillim

20.11.2023

  • Këshilli Administrativ i Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës (CEB) në seancën e mbajtur më 16 dhe 17 nëntor 2023 ka marrë vendim për miratimin e kredisë Programore në vlerë prej 50 milionë euro për Bankën për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut. Kjo kredi do të kontribuoj&eu...